Din IT Buddy & virtuelle Assistent


Vilkår- Handelsbetingelser & Forretningsbetingelser

Vilkår- Handelsbetingelser & Forretningsbetingelser

VDGL - Din IT Buddy

Nyvej 10, 4450 Jyderup

CVR. nr.: 41720727

E-mail: info@din-it-buddy.dk.

Mobil: +45 22 98 96 98


VILKÅR– HANDELS & FORRETNINGSBETINGELSER - GDPR / COOKIES / MARKETINGSKOMMUNKATION

Gyldighed


Nærværende forretningsbetingelser gælder medmindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af forløb, online kurser, klippekort, ydelser, iværksætterpakker, produkter eller andre services fra Din IT Buddy - VDGL.

Alle ydelser, herunder også alle services, produkter, onlinekurser, klippekort, forløb, iværksætter pakker, udgår fra Din IT Buddy – VDGL, Nyvej 10, 4450 Jyderup CVR nr. 41 72 07 27 - Alle nævnte ydes både online og fysisk.


Ophavsret / Copyright indhold
Alt indhold (video, billeder, materialer og andet - alt inkl.) er under ophavsretlig beskyttelse;

Gældende for alt der er fremstillet af Din IT Buddy - VDGL. Delt på SoMe platforme - hjemmesider, kursus, klub- og medlemsplatforme og andre digitale platforme- af Din IT Buddy – VDGL – Virksomhedsejer Henrik & Sandra Mouritzen- medmindre der er tale om indhold fra en tredjepart.


Priser & Betaling
Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Betalingskort – Visa og MasterCard – via vores betalingsaftale med stripe.com -

MobilePay - Kun via vores bogføringssystem tidligere Meneto.dk - der er varslet fra nævne skift til billy.dk


Ved fakturaudstedelse kan der via vores bogføringssystem Billy og Mento - betales online, enten via konto overførsel til bank - eller betalingskort og i nogle tilfælde via MobilePay. MobilePay (stoppes evt. pr. I 2024 pga. de varslet forhøjet gebyr)


Fra vores hjemmesider & kursus, produkt platforme https://www.dinitbuddy.online / https://dinitbuddy.dk (Simplero.com & Systeme.io) er der tilknyttet betalingsaftale med Stripe.com som betalingsløsning.


På vores hjemmesider & kursus, produkt platforme vores hjemmeside https://din-it-buddy.dk/ / https://dinitbuddy.dk (begge under ombygning - vinter 2023 / 2024) - kan der i fremtiden betales med vores tilknyttet betalingsaftale med Stripe.com.


Betalingsbetingelser vedrørende - Vi opkræver betaling upfront

IT Support (timebasis og klippekort), IT-support månedsabonnement, løbende serviceaftaler, online & fysiske forløb, iværksætterpakker, skræddersyet tilbud, produkter, fysiske kurser og Workshops, samt sessioner, services, og andre ydelser. Herunder også gældende for 1:1 forløb, online forløb, online kurser og workshops, 1:1 ydelser herunder IT-support- (almindelig og akut), produkter, klippekort, og alle services - som Din IT Buddy - VDGL leverer og yder, her vil der blive opkrævet betaling inden start / levering af en og samme.


Tilmelding og køb af 1:1 og alle andre nævnte aftaler om opstart er endelige- og kan derfor ikke refunderes, medmindre andet særligt aftales.

Forløb, iværksætterpakker og længerevarende samarbejdsaftaler- kan ved indgået aftale, betales i rater mod et gebyr og er ligeledes bindende.


Hvis de aftalte betalingsfrister på ratebetaling, ikke overholdes- stopper din deltagelse / udførelse af en given opgave på det købte omgående - samtidigt vil aftalen og eksekvering af en indgået rafteaftale stoppe og anden opkrævning for et evt. restbeløb vil blive opkrævet. Der refunderes ej heller betalte rater.


Ratebetalinger (Forløb / kursus / Iværksætter pakker (at inkl.) betalt i rater)

Vær opmærksom på at et abonnement og en ratebetaling ikke er det samme.

Ratebetaling af et fysisk eller online forløb / kursus eller andre mindre eller større pakke løsninger fx iværksætterpakker, her under også skræddersyet løsninger, produkt eller anden ydelse eller service, hvor betalingen er delt op i rater (her er det ikke muligt at stoppe en ratebetaling).


Tilmelding er bindende ved ratebetaling. Ved forløb der strækker sig over mange måneder, kan aftalen om betaling, være gældende i forløbets fulde længde, efter første rate er betalt. Løber raterne efter fx et endt forløb / udført ydelse, vil restrende rater forsat skulle betales.

Hvis de aftalte betalingsfrister på ratebetaling ikke overholdes, vil du over at din deltagelse / vores udførelse på købet bortfalde (alle inkl.) Og du vil forsat være forpligtet til at betale det restende beløb, også selvom du ikke længere ønsker deltagelse og / eller at få udført ydelser.

Hvis raterne udebliver, overgives sagen med det samme til vores samarbejdspartnere- og inkasso-advokater, som vil ved forsat manglende betaling, opstarte en inkasso sag, hvor på der tilskrives yderligere omkostninger på hovedstolen (det fulde fakturabeløb), ifølge gældende regler og lovgivning.


Hjemmesider og Iværksætterpakker:

Ved køb af konsulent ydelse til hjemmeside og / eller Iværksætterpakker, herunder også skræddersyet forløb, gælder alle Din IT Buddy - VDGL handels- og vilkårbetingelser + betingelser for den individuelle samarbejdsaftale der underskrives af kunden og af Din IT Buddy - VDGL.


På hjemmesider aftales som regel betaling 50 % af beløbet inden start - Bemærk at der kan forekomme tillægsydelser, fx ydeligere sider som opkræves med kr. 400.- pr ekstra side udover det i endelig aftale. Priser er ex moms.

Lige så hvis der ønskes ydeligere tillægsydelser, fx nyhedsbrev, backup, IT support, grafisk / videografisk support mv. Disse kan blive opkrævet løbende eller ved sidste afregning.


Samme er gældende for Iværksætterpakker / skræddersyet pakker- her betales med mindre andet aftale 50 % ved opstart og restende i rater.

-Lige så hvis der ønskes ydeligere tillægsydelser, fx nyhedsbrev, backup, IT support, grafisk / videografisk support mv. Disse kan blive opkrævet løbende eller ved sidste afregning.


Ved udeblivelse af en enhver betaling, følges denne plan:
En venlig påmindelse via e-mail, sendes til kundens e-mail (der sendes til den e-mail hvor et køb er fortaget, medmindre der har været ændringer undervejs. Bemærk at det er kunden selv, der er forpligtet til at oplyse korrekt kontakt data, også hvis der sker ændringer.


Bemærk også at kunden selv er forpliget til at læse fakturaer, kontrakter, vores vilkår & betingelser, og evt. andre femsendte aftaler. Disse findes enten via fremsendte faktura eller på vores hjemmeside, eller fremsende kunden direkte (andre aftaler / kontrakter).


Samme regler gældende ved køb af IT support, klippekort og abonnementer. Faktura / kvittering fremsendes til kundens oplyste CVR nr. / e-mail.


Bemærk. At adgang til et forløbe / kursus iværksætter pakker mv. lukkes midlertidig indtil en betaling er modtaget.


Overskrides betalingsdatoen - vil der fremsendes en påmindelsesrykker til kundens email — der pålægges ikke et rykkergebyr. Herfra har kunden MAX 2 dage til at bringe det skyldige til betaling.


Hvis der forsat ikke sker betaling

Sender Din IT Buddy - VDGL automatisk sagen videre til vores samarbejdspartner rykkerportalen.dk og deres samarbejdspartnere - for Inkassoinddrivelse; RoestNielsen, Intrum og Advokaternes Inkasso Service, herfra gælder deres proces som lyder som følgende;


Når en sag er overført og aktiveret hos Rykkerportalen er processen:

- Rykkerportalens sagsbehandler checker faktura oplysninger og debitorinformationer, ok sikrer, at rykkere sendes korrekt til skyldner.

- Rykker 1 sendes til skyldner.

- Betaler skyldner ikke kravet inden for den angivne tidsfrist, sendes rykker 2.

- Betaler skyldner ikke efter rykker 2, sendes inkassovarsel som udgangspunkt både via e-mail og pr. brev. Din IT Buddy - VDGL- får samtidig en e-mail med oplysning om, at inkassovarsel nu sendes til skyldner. Betaler skyldner stadig ikke efter inkassovarslet, overgår sagen automatisk til inkasso hos Rykkerportalen, eller en af vores inkassopartnere (Som standard er det Advokaternes Inkasso Service, men vi samarbejder, blandt andet, også med RoestNielsen og Intrum).


Ved overdragelse til ovenstående samarbejdspartnere, vil der påløbe rykkergebyr, renter og gebyrer. Ved forsat manglede betaling vil der påløbe ydeligere sags- og advokatomkostninger til skyldneren. Alle opkræves af nævnte samarbejdspartnere.


Yderligere betalingsbetingelser

Tilmelding for online som fysiske forløb er bindende.

Det betyder, at når du tilmelder dig, binder du dig uden mulighed for at stoppe betalingen.

Du vil ligeledes være forpligtet til at betale fakturaens fulde pris, selvom du ikke længere deltager / modtager vores ydelser.


Køb af forløb, online kurser, Iværksætter pakker, skræddersyet pakker, Webinars samt andre produkter og ydelser hos virksomheden Din IT Buddy -VDGL, er ikke omfattet af fortrydelsesretten ifølge Forbrugeraftaleloven - nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.”

Din IT Buddy - VDGL er til hver en tid berettiget til at lukke en deltager ud / lukke for adgange såfremt, at deltager overskrider eller ikke overholder de beskrevne regler. Lige så stoppe alle ydelser vi ellers har aftalt.


Medlemsklub- månedsabonnement – Din IT Buddy - Lounge (Foregår på Systeme.io & Facebook)

Du modtager en e-mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.


Du kan benytte betalingskortene – Visa og MasterCard – via vores betalingsaftale med Stripe.com.


Du bliver automatisk trukket for hver abonnementsperiode – gældende på den dato du meldte dig ind. Kvittering for trækket tilsendes via den e-mail du er tilmeldt online klubben.


Ønsker du at ændre betalingskort for dit måneds abonnement – kan dette gøres ved at klikke på det link, der står i hver faktura.


Der er ingen binding

For Din IT Buddy - Lounge abonnementer, gælder er der ingen binding. Du kan altid udmelde dig ud af medlemsklubben fra dag-til-dag. Ved udmelding stopper dine betalinger med det samme. Du få ikke refunderet evt. resterende dage - du har i stedet adgang frem til datoen hvor du meldte dig ind.


Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til info@din-it-buddy.dk eller ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet.

Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere.

Ønsker du at opsige, skal det altid ske inden næste abonnementsperiode. Overskrides denne, hæfter man for at betale den pågældende måned.


I tilfælde af manglende betaling, overføres sagen til vores advokater, som vil ved forsat manglende betaling, køre sagen videre til inkasso, hvor på der tilskrives yderligere omkostninger på hovedstolen (det fulde fakturabeløb), ifølge gældende regler.


Der henvises her yderligere her til punktet ved udeblivelse af en enhver betaling, følges denne plan – ovenstående – som også er gældende for Din IT Buddy - Lounge medlemsklub, abonnementer og for vores andre ydelser, forløb, kurser, medlemsklub alt inkl.


IT-support måneds abonnement &- andre service aftaler

Et abonnement løber fra købsdato og fornyes samme dato måneden efter.


Du kan altid afmelde et IT Support abonnement, dog er der binding løbende måned + 1 måned.


Du få ikke refunderet evt. resterende dage, hvis du opsiger før en aftale udløber- du har i stedet adgang frem til udløbsdatoen, som beskrevet.


Får man ikke brugt timerne i den pågældende måned, overføres de ikke til den næste måned.


Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til info@din-it-buddy.dk.


Ønsker du at opsige, skal det altid ske inden næste abonnementsperiode. Overskrides denne, hæfter man for at betale den næste abonnementsperiode.


I tilfælde af manglende betaling, overføres sagen til vores advokater, som vil ved forsat manglende betaling, køre sagen videre til inkasso, hvor på der tilskrives yderligere omkostninger på hovedstolen (det fulde fakturabeløb), ifølge gældende regler.


Der henvises her yderligere her til punktet ved udeblivelse af en enhver betaling, følges denne plan – ovenstående – som også er gældende for IT-support måneds abonnementer.


Forløb, kurser, produkter, ydelser, Iværksætter / skræddersyet pakker og forløb, medlemsklub og services, klippekort og IT-support måneds abonnement

Afvikles på de angivne tidspunkter og indenfor perioden som beskrevet i beskrivelsen af samme, og aftalt ved hvert produkt eller service.

Hvis der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.


Hvis forløb, produkter eller services skulle blive helt aflyst på foranledning af Din IT Buddy (Sandra & Henrik Mouritzen), får køber det fulde indbetalte beløb retur.


Aflyses et tidspunkt eller en dato for fysisk møde på et af forløbene, bliver dagen og tidspunktet erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for sessioner i forbindelse med forløb, kurser, medlemsklub kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session, møder samt udarbejdet og leveret services gives der ikke penge retur.


Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse.


Du er selv ansvarlig for at læse beskrivelsen af dit køb igennem, inkl. de apps og værktøjer jeg refererer til, som kan blive nødvendige for at have for at kunne gennemføre. Dette inden du bekræfter aftale og køb.


Al handel og interageren med produkter, forløb. kurser og ydelser via Din IT Buddy og via vores hjemmesider (https://dinitbuddy.online og https://din-it-buddy.dk) sker på eget ansvar.


Rettigheder
Alle rettigheder til materialer, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til produkter, services, ydelser, klippekort, online kurser, forløb, workshops, iværksætterpakker samt PR, tilhører Din IT Buddy – VDGL.


Ved køb af Din IT Buddys ydelser mv., opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.


Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar
Ethvert erstatningsansvar, som Din IT Buddy - VDGL måtte pådrage sig i relation til produkter, forløb, ydelser samt services er begrænset til direkte skade og tab. Din IT Buddy – VDGL skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.


Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Din IT Buddy - VDGL har handlet simpelt uagtsomt.

Kunder er til hver en tid altid 100% ansvarlige for at opnå de resultater, de har modtaget Din IT Buddy- Sandra Mouritzen undervisning i. Dette gælder fysiske som online kurser / forløb, workshops, iværksætter pakker, Q&As, lives, online møder, IT-Support, plenum undervisnings, medlemsklub undervisning, samt 1:1 mentoring - alle services og ydelser inkl.


Din IT Buddy -VDGL påtager sig intet erstatningsansvar for produkter, platforme, programmer, licenser, apps, installationer, opdateringer, software og hardware, der fejler, bliver væk eller ved uheld går itu, fysisk hos kunden eller på location eller online.


Din IT Buddy - VDGL påtager sig intet erstatningsansvar for produkter, platforme, programmer, licenser, apps, installationer, opdateringer, software og hardware der fejler eller bliver væk fysisk som online.


Alt udlån af kundens adgange- sker altid på kundes ansvar - Din IT Buddy - VDGL anmoder om, at der udleveres os et midlertidige password, som Din IT Buddy - VDGL bestræber sig på at opbevare disse oplysninger på forsvarlig imens en opgave løses. Alle midlertidige password slettes efter endt opgave.


Ved IT-support måneds abonnement &- andre service aftaler - og ved faste kunder - kan en given kunde give Din IT Buddy - VDGL sin egen adgang til de digitale platforme der ønskes IT support i. Dette for øget sikkerhed, da kunden i så fald ikke behøver at dele midlertidige password og adgange.


Alt udlån af produkter, platforme, programmer, licenser, apps, installationer, opdateringer, software og hardware koordineret og serviceret af Din IT Buddy -

VDGL foregår på kundens eget ansvar.


Deling af kunde logins.

Kunden opfordres til at udlevere et midlertidigt password på de opgaver, hvor vi ikke længere skal have adgang til systemer og platforme efterfølgende.


Fortrydelsesret - Returret – Fortrydelsesret - Gældende for alle køb

Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af udarbejdet services samt 50% af projektopstart gældende:1:1 forløb (fysisk & online), online kurser & forløb, iværksætter pakker, andre ydelser og services, abonnementer, medlemsklub, samt afholdte sessioner ikke omfattet fortrydelsesretten.


Ved køb af delvist digitale produkter eller 100 % digitale produkter, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.


Ved tilmelding binder du dig til at betale det fulde beløb, også hvis beløbet er inddelt i rater.


Din IT Buddy – VDGL - kan kun give dig alle redskaberne, det fulde ansvar for at nå i mål, er dit eget. Du kan derfor ikke få refunderet dit køb, hvis du ikke har opnået det ønskede resultat.


Fortrydelsesret for IT support pr. time basis eller klippekort

Ved køb af delvist digitale produkter eller 100 % digitale produkter, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.


Der kan i stedet tilbydes et tilgodebevis på hele beløbet.


Markedsføring via nyhedsbreve:

Ved tilmelding et af Din IT Buddys (VDGL) nyhedsbreve, acceptere du også andre former for markedsføring, fx tilbud her i blandt også særlige muligheder, rådgivning, forløb, o. lign.


Ændring af forretningsbetingelser
Din IT Buddy - VDGL har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel. Din IT Buddy - VDGL forholder sig ligeledes ret til at prisregulere løbende.

Lovvalg og værneting
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.


Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
Din IT Buddy – VDGL - Henrik & Sandra Mouritzen bekræfter at vi er bekendt med persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018, og vi bestræber på at opbevare oplysninger på forsvarlig vis.


Dette website ejes af Din IT Buddy - VDGL CVR: 41 72 07 27. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet eller foretager et køb, lagrer vi data om dig.

Lige så når der serviceres og kunde adgange deles for at kunne løse en given opgaven. Enten enkeltstående eller som via et IT- Support abonnement. Her gemmes manuelt de af kunden udleveret data, som vi bestræber på at opbevare på forsvarlig vis.


Data anvendes til følgende formål

Data indsamlet via nyhedsbrev anvendes til markedsføring på sociale medier samt til at sende dig nyhedsbrevet. Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.


Dataopbevaring og sletning af data

Din IT Buddy – VDGL opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.


Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.


Kategorier af personoplysninger

Din IT Buddy – VDGL lagrer og anvender flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. fornavn og efternavn, adresse, e-mail, telefonnummer, CVR nr., samt data om brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.


Kilder

Din IT Buddy – VDGL har fået dine oplysninger:

· Direkte af dig via tilmelding til Din IT Buddys / Din IT Buddy - Lounge, nyhedsbreve på hjemmesiden / vores landing-pages eller andre steder på internettet

· Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter og ydelser, klippekort / forløb / kurser / services / IT-Support / Iværksætter pakke

· Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier (herunder META (Facebook & Instagram), LinkedIn, YouTube – TikTok, der kan være flere)

· Vores databehandlingssystemer (Simplero, Systeme.io, Canva, Calendly, Planway, Google Workspace, Google Calender, Zoom, Cloud).


Behandlingsgrundlag

Din IT Buddy – VDGL er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:


Vores legitime interesse i at markedsføre vores virksomhed.


For at Din IT Buddy – VDGL kan opfylde en kontrakt, som du er part i.


For at Din IT Buddy – VDGL kan overholde en retlig forpligtelse, fx i henhold til bogføringsloven


Modtagere

Din IT Buddy – VDGL kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:


Din IT Buddy – VDGL har indgået databehandleraftaler med disse data behandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:


* Stripe til betaling af produkter og ydelser

* MobilePay til betaling af produkter og ydelser (nedtages evt. 01.10.2023. pga. de varslet stigende gebyrer)

* Simplero til håndtering af booking og køb af produkter, forløb, kurser, abonnement på IT-support, medlemsklub og e-mail nyhedsbreve-

* Systeme.io til håndtering af booking og køb af produkter, forløb, kurser, abonnement på IT-support, medlemsklub og e-mail nyhedsbreve

* MailerLite, MailChimp håndtering af mailadresser til udsendelse af nyhedsbreve

* Calendly til booking af aftaler

* Planway til booking af aftaler

* Meneto – bogføring

* Billy - Bogførings IT support

* Canva – Hjælpe og dele materialer

* WeTransfer – Fil deling – forsendelse og Download af filer

* Zoom – Online møder, Workshops, Q&As

* iCloud – Opbevaring af en kundes digitale materialer – der skal bruges til en given opgave – Backup af samme.

* Google Workspace inkl. kalender - Opbevaring af en kundes digitale materialer – der skal bruges til en given opgave – Backup af samme.


Opbevaring

Din IT Buddy – VDGL opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med nyhedsbreve:


Så længe du modtager markedsføringsmateriale og ikke har trukket et afgivet samtykke tilbage; Din IT Buddy – VDGL ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne fx i forbindelse med en retlig forpligtelse.


I forbindelse med køb af ydelser eller produkter:


I forbindelse med levering af vores produkter og ydelser inkl. alle tidligere nævnte, vil Din IT Buddy – VDGL opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som fx fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.


I forbindelse med adgange og login, filer alle inkl. opbevares disse i særlige kundemapper på krypteret online cloudplatform - Dette indtil afsluttet sag, med mindre kunden ønsker vi beholder data- fx. I forbindelse med et et service / support abonnement, klippekort mv.


I tilfælde en kunde ønsker data bevaret, men der er gået 1 år uden nye kunde opgaver / ydelser, kontaktes kunden for oplysning om vi påtænker at slette alle data. Hører vi ikke fra kunden vil alt data slettes uden ydeligere varsler. Ønsker kunden data forsat opbevares, skal dette begrundes og med en kort frist på max 6 mdr. for næste påmindelse i tilfælde der ikke har været nye opgaver / ydelser.


Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte Din IT Buddy – VDGL for at få oplyst, hvilke personoplysninger vi ligger inde med om dig.


Hvis der er fejl i de oplysninger Din IT Buddy – VDGL har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).


Ønsker du ikke længere, at Din IT Buddy – VDGL skal behandle dine personoplysninger kan du også sende os en anmodning herom.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail (afmelding sker nederst i mailen).


Din IT Buddy – VDGL har ved sign up bokse tydeliggjort, at når man giver os sin e-mailadresse, skriver man sig samtidig op til vores nyhedsbrev. Man kan altid afmelde sig i bunden af alle vores nyhedsbreve.


Din IT Buddy – VDGL har dobbelt-optin til vores nyhedsbreve, hvilket sikrer, at kun de personer som selv har skrevet sig op, lander på vores nyhedsbrevsliste.

Din IT Buddy – VDGL opbevarer e-mailadresser i Simplero, Systeme.io, MailerLite som overholder GDPR’s retningslinjer.


Fortrolige oplysninger når der ydes support / undervises

Ved udførelse af IT-support og andre ydelser for en kunde, skal der forventes, at nogle opgaver kan give indsigt i følsomdata, der kan være opgaver fx. på kundes enhed eller platform, der ligger inde med følsomme data. Derfor er der imellem Din IT Buddy - VDGL og kunden fuld fortrolighed. Din IT Buddy - VDGl har kun fokus på opgaven / ydelsen.


Der vil ikke blive gemt data af denne slags karakter, fx fortrolige kunde e-mails, kunder i kundens systemer hvor der ydes support, eller hvis der popper noget op på en skærm af andre følsomme beskeder.


Det er vigtigt at kunden også har i deres betingelser overfor deres kunder, har nævnt at der kan være persondata der kort vil blive set med andre øjne af deres IT konsulent(er). Derfor fraskriver sig Din IT Buddy - VDGL dette ansvar der er liggende hos ene kunden selv.


I de tilfælde der er opgaver / ydelser af særlige karakter, vil der skulle underskrives en fortrolighedsaftale i mellem Din IT Buddy - VDGl og kunden.


Force Majeure
I tilfælde af force majeure - hermed menes ekstraordinære omstændigheder eller begivenheder, som fx krig, indførselsforbud og naturkatastrofer, herunder også gældende for epidemier, pandemier eller andre globale sundhedskriser og krig.


Alle nævnte som ligger uden for Din IT Buddy - VDGL-kontrol, og som vi ikke kan forhindre eller kunne have forudset, anses alle som en force majeure-begivenhed.


Her vil køb af vores ydelser og services alle nævnte her- inklusiv- Online forløb & kurser, Foredrag, Workshops, online events og Individuelle Sessioner, iværksætter /skræddersyet pakker, booket aftaler og medlemsklub- og abonnementer, klippekort - alle nævnte muligheder ydet af Din IT Buddy, fysik, online og digitalt- Her vil under sådanne forhold ikke altid kunne gennemføres. Der vil pga. force majeure, derfor ikke være returret på en indgået aftale, købte services og aftaler, inkl. alle nævnte.


Dette også gældende for ydelser og services- alle inkl., der på begyndt. Herunder også inklusiv første materiale forsendelse via mail, fysik eller pr. postforsendelse, eller ved en booket aftale.


Er en service, aftale, ydelse, forløb, kursus, klippekort, pakkeløsning, eller medlemsklub, abonnementer - der ikke er startet op – fysisk, online eller digitalt, gives der ej heller returret af samme. Der vil i stedet fra Din IT Buddy - VDGL, tilbydes kunden, at nævnte køb, vil blive sat i bero. Dette indtil omstændigheden eller begivenheden der førte til force majeure er ophørt.


Hvis Din IT Buddy - VDGL påberåber force majeure, skal dette gøres skriftlig til den anden part af services, alle her på siden nævnte inkl. (Online forløb & kurser, Foredrag, Workshops, online events og Individuelle Sessioner, booket aftaler og medlemsklub og abonnementer, klippekort) der er indgået, som kan ske ubegrundet, og dette straks efter force majeure er konstateret.


Din IT Buddy - VDGL vil dog forsøge sig at beskrive den nødvendige begrundelse.


Cookies

En cookie er en lille tekst fil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.
De bruges til data gennem Google Analytics og Facebook Pixel, som vi bruger til markedsføring via Facebook adds.

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale

-medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Angiv venligst dit samtykke-ID og -dato, når du kontakter os angående dit samtykke


Dit samtykke gælder for følgende domæner: dinitbuddy.online (Simplero) – din-it-buddy.dk – dinitbuddy.dk – vdgl.dk - onlineithjælp.dk

Nødvendige cookies - hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.


Statistik - Statistiske cookies giver hjemmesideejere indsigt i brugernes interaktion med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

Hos Simplero benytter vi os af Simpleros Privacy Policy: https://simplero.com/privacy-policy - samt Din IT Buddys Privat – privatlivspolitik & abonnementsbetingelser samt forretningsbetingelser som beskrevet ovenstående.


Plus vi benytter på vores almindelige hjemmeside www.din-it-buddy.dk / dinitbuddy.dk / https://dinitbuddy.systeme.io/ også Cookiedeklaration fra https://www.cookiebot.com/ (Cookie PopUp)


Hos systeme.io benytter vi os af Privacy Policy: https://systeme.io/privacy-policy + https://systeme.io/terms-and-conditions + https://systeme.io/affiliate-agreement + samt Din IT Buddys Privat – privatlivspolitik & abonnementsbetingelser samt forretningsbetingelser som beskrevet ovenstående. +


Cookiedeklaration fra https://www.cookiebot.com/ (Cookie PopUp)


Yderligere betalingsbetingelser


Tilmelding er bindende
Det betyder, at når du tilmelder dig, binder du dig uden mulighed for at stoppe betalingen. Du vil ligeledes være forpligtet til at betale forløbets / pakken /ydelsens fulde pris, selvom du ikke længere deltager på forløbet.


Køb af forløb, online kurser, Iværksætter / skræddersyet pakker, Webinars, workshops, klippekort, abonnementer, medlemsklub, samt andre produkter og ydelser hos virksomheden Din IT Buddy (VDGL), er ikke omfattet af fortrydelsesretten ifølge Forbrugeraftaleloven - nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.”

Din IT Buddy (VDGL) er til hver en tid berettiget til at lukke en deltager ud såfremt, at deltager overskrider eller ikke overholder de beskrevne regler. Lige så at stoppe alle ydelser hvis en kunde overskrider eller ikke overholder de beskrevne regler.